Kirkkaan teräksen peittaus

Kröger Worksin pintakäsittelylaitoksella tehdään ruostumattomien ja haponkestävien terästen allas- ja ruiskupeittausta. Siellä käsitellään niin suuria osakokonaisuuksia kuin pieniä komponenttejakin.

Korroosiokestävyyttä ja ulkonäköä

Lämpökäsittely tai hitsaus muodostaa ruostumattomien ja haponkestävien terästen pinnalle oksidikerroksen ja sen alle vyöhykkeen, jossa on vähän kromia. Näiden vyöhykkeiden poistaminen ja passiivifilmin muodostaminen on erittäin tärkeää tuotteen korroosionkestävyyden ja ulkonäön kannalta.

Paras korroosiokestävyys saavutetaan kemiallisella jälkikäsittelyllä eli peittauksella.

Yleisin menetelmä kappaletavaran sekä nauha-, putki- ja levystötuotteiden peittauksessa on sekahappopeittaus typpihapon (HNO3) ja vetyfluoridin (FH) seoksessa. Tarkoituksena on poistaa oksidikerroksen viimeiset jäänteet, liuottaa kromiköyhä vyöhyke ja muodostaa passiivinen pinta.

Ympäristölupa Keskisuomen ELY-keskus Tukes
LSSAVI1110/2015 KESELY/2484/2015 529/36/2019
Turvallisuustiedote
» Lataa lupiin liittyvä turvallisuustiedote

Ympäristövaikutukset otetaan huomioon

Kröger Worksin peittauslaitoksessa on kiinnitetty erityistä huomiota laitoksen ympäristövaikutuksiin. Kaikki laitoksen prosessivedet käsitellään omassa, tiukat ympäristövaatimukset täyttävässä jätevedenpuhdistamossa ennen viemäriverkkoon johtamista.

Jätevedenpuhdistamo on täyttänyt sille asetetut vaatimukset hyvin. Jätevesien sisältämässä kromissa ja nikkelissä on päästy 98 prosentin puhdistustehoon. Myös muiden raskasmetallien pitoisuudet alittavat selvästi viemäröintisopimuksessa edellytetyt raja-arvot.

Korkeatasoisen puhdistusprosessin ansiosta 30–50 prosenttia puhdistetusta vedestä voidaan käyttää peittausprosessissa uudelleen pesu- ja huuhteluvetenä.

Peittauslaitoksessa toimii ilmanpuhdistusjärjestelmä, joka täyttää jo nyt tulevaisuudessa tiukkenevat vaatimukset. Puhdistusprosessissa käytetään ainoastaan puhdistettua huuhteluvettä, jota kierrätetään puhdistamon kautta prosessissa yhä uudelleen.

Kröger Worksin peittauslaitos

Kröger Worksin peittauslaitos mahdollistaa ruostumattomien ja haponkestävien terästen allaspeittauksen sekä ruiskupeittauksen.

  • Toimitilat: 1000 m2
  • Peittausallas: Pituus 13 410 mm, leveys 3030 mm, syvyys 3200 mm, nesteen pinta 2800 mm, tilavuus 115 m3
  • Ovien koko: 5 450 x 5 500 mm ja 4 500 x 5 000 mm
  • Nosturit: 2 kpl 20 000 kg nosturia

Kysy lisää tai pyydä tarjous

Kysy lisää tai pyydä tarjous soittamalla tai sähköpostitse.