Beising
av blankt stål

På Kröger Works ytbehandlingsanläggning utför vi pool- och sprutbehandling av rostfritt och syraresistent stål. Vi hanterar både stora sammanställningar och små komponenter.

Korrosjonsmotstand og utseende

Varmebehandling eller sveising danner et oksidlag på overflaten av rustfritt og syrefast stål, sammen med en sone under det med lavt krominnhold. Fjerning av disse sonene og dannelse av en passiv film er avgjørende for korrosjonsbestandigheten og utseendet på produktet.

Den beste korrosjonsmotstanden oppnås gjennom kjemisk behandling, dvs. beising.

Den vanligste metoden for å belegge bulkvarer samt strip, rør og plateprodukter er blandet syrebelegg i en blanding av salpetersyre (HNO3) og fluorsyre (HF). Formålet er å fjerne de siste restene av oksidlageret, løse opp kromredusert sone og danne en passiv overflate.

Vi tar hensyn til miljøpåvirkninger

Ved Kröger Works sitt syrebehandlingsanlegg har det blitt lagt spesiell vekt på miljøpåvirkningene av anlegget. Alle prosessvann behandles i vår egen avløpsrenseanlegg, som oppfyller strenge miljøkrav, før det slippes ut i avløpsnettet.

Avløpsrenseanlegget har oppfylt kravene svært godt. Det har oppnådd en rensingseffektivitet på 98 prosent for krom og nikkel i avløpsvannet. Konsentrasjonene av andre tungmetaller ligger også betydelig under grenseverdiene som kreves i avtalen om avløp.

Takk til den høyeffektive rensningsprosessen kan 30–50 prosent av det behandlede vannet gjenbrukes i pickling-prosessen som vaske- og skyllevann.

Syrebehandlingsanlegget har et luftrensesystem som allerede oppfyller fremtidige, skjerpede krav. Kun renset skyllevann brukes i behandlingsprosessen, som kontinuerlig resirkuleres gjennom renseanlegget.

Kröger Works' syrebehandlingsanlegg

Syrebehandlingsanlegget til Kröger Works muliggjør syrebehandling av rustfritt og syrebestandig stål ved både bassengsyrebehandling og sprøytesyrebehandling.

  • Anleggsområde: 1000 m2
  • Beleggbasseng: Lengde 13 410 mm, bredde 3030 mm, dybde 3200 mm, væskeoverflate 2800 mm, volum 115 m3
  • Dørstørrelser: 5 450 x 5 500 mm og 4 500 x 5 000 mm
  • Kraner: 2 enheter med 20 000 kg kraner

Spør om mer informasjon eller be om et tilbud

Be om mer informasjon eller be om et tilbud ved å ringe eller sende e-post